Producenci
Promocje
Mały zestaw odkwaszający
Mały zestaw odkwaszający
261,00 zł 235,00 zł
szt.
Oczyszczanie drogą do zdrowia
Oczyszczanie drogą do zdrowia
99,00 zł 79,20 zł
szt.
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) NaturapH Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Mariana Langiewicza 62a, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadającej nadany numer NIP: 9372706037, REGON: 369228154, zwana dalej „Firmą”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 

II. Dane osobowe.

§ 2

 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie.
 2. Użytkownik w celu zakupu produktów oferowanych przez Firmę za pośrednictwem Strony www pod adresem www.sklep.naturaph.pl , musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Firmę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego lub poda w korespondencji z Firmą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm).

§ 3

 1. Administratorem danych osobowych jest Firma.
  Firma może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 2. W celu wykonania przez Firmę umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

a. UPS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  przy ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036680, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 5221004200 REGON: 010771280;

b. POCZTA POLSKA S A z siedzibą w Warszawie z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , NIP 5250007313 REGON;

§ 4

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Firmy.

§ 5

 1. Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego Firmy. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Firmą są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Firma może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 6

Firma na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 

§ 7

Dane osobowe zebrane przez Firmę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Pliki cookies.

§ 8

 1. Firma wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Firmy.
 2. Firma przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 9

 1. Firma informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Firma wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Firmę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 10

Firma informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu internetowego lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

 

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 11

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Strony internetowe Firmy jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

V. Środki techniczne stosowane przez Firmę.

§ 12

Firma stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

VI. Inne.

§ 13

 1. Użytkownik ma możliwość przeglądania oferty Sklepu Internetowego anonimowo jednakże do korzystania ze Sklepu niezbędne jest podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu, niezbędnego do właściwej realizacji dostaw.

§ 14

Firma będzie także rejestrowała nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać ze Sklepu Internetowego.

§ 15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Firmę Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@naturaph.pl
 2. Polityka znajduje się na stronie http://shoper.naturaph.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 oraz w siedzibie Firmy.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl