Producenci
Promocje
Mały zestaw odkwaszający
Mały zestaw odkwaszający
261,00 zł 235,00 zł
szt.
Oczyszczanie drogą do zdrowia
Oczyszczanie drogą do zdrowia
99,00 zł 79,20 zł
szt.
Zwroty i reklamacje

NaturapH Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Mariana Langiewicza 62a, 43-300 Bielsko-Biała zwana dalej „Firmą” informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

 

REKALAMACJE

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Firmę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Firmy lub mailowo na następujący adres e-mail: biuro@naturaph.pl.

W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Jeżeli reklamacja wymaga odesłania zakupionego produktu prosimy o jego odesłanie wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

Firma ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i przekaże dalsze informację dotyczące procedury postępowania w tym indywidualny numer reklamacji.

  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Firmą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Firmę  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Firmy podany w postanowieniu § 1 lit. b Regulaminu).

Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Firma zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Firma dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

 

Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Firmy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl